Version: 1.35

Es ist ein Fehler aufgetreten

Imprint /

Decor Walther Einrichtungs GmbH, Berliner Straße 56-58, 60311 Frankfurt am Main
Telefon: +49 (0)69 / 272279-0 Mo - Fr 9.00 - 17.00
E-mailem: info@decor-walther.de
Fax: +49 (0)69 / 272279-27
Manazer: Maiken Walther; Henry Walther
Registrový soud: Místní soud Frankfurt am Main
Registrační číslo: HRB 31609
IIentifikační číslo daně z obratu: DE 114.138.209

Online řešení sporů

Platforma komise EU pro řešení sporů online: https://www.ec.europa.eu/consumers/odr

Ručení za obsah
Obsah našich stránek byl vypracován s nejvyšší pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu ovšem nemůžeme převzít záruku. Jako poskytovatel služeb odpovídáme podle § 7 odst.1 TMG za vlastní obsah na těchto stránkách podle obecných zákonů. Podle §§ až 10 TMG nejsme ovšem jako poskytovatel služeb povinni sledovat předané nebo uložené cizí informace či zkoumat okolnosti, které upozorňují na protiprávní činnost. Povinnosti ohledně odstranění nebo zablokování využívání informací zůstávají podle obecných zákonů tímto nedotčené. Ručení tímto způsobem je ovšem možné až od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. Při zjištění příslušného porušení práva bude tento obsah okamžitě odstraněn.

Ručení za odkazy
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tento cizí obsah převzít záruku. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá vždy příslušný dodavatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly prověřeny v okamžiku odkazování s ohLEDem na případné právní přestupky. Protiprávní obsah nebyl v okamžiku odkazování rozpoznatelný. Nepřetržitá kontrola obsahu odkazovaných stránek není ovšem bez konkrétních podkladů o porušení práva únosná. Při zjištění porušení práva budou odkazy tohoto druhu okamžitě odstraněny.

Autorské právo
Obsah a díla na těchto stránkách zpracované provozovatelem stránek podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, zpracování, rozšiřování a jakýkoli způsob zhodnocování mimo meze autorského práva vyžadují písemný souhlas příslušného autora, popř. zpracovatele. Stahování a kopírování těchto stránek je povoleno pouze pro soukromé, nikoli komerční účely. Pokud obsah těchto stránek nezpracoval provozovatel, jsou respektována autorská práva třetích osob. Obsah třetích osob musí být jako takový obzvláště označený. Pokud byste přesto byli upozorněni na porušení autorského práva, žádáme o odpovídající upozornění. Při zjištění porušení práva budou obsahy takového druhu okamžitě odstraněny.