Version: 1.35

Es ist ein Fehler aufgetreten

Impressum /

Decor Walther Einrichtungs GmbH, Berliner Straße 56-58, 60311 Frankfurt am Main
Telefoon: +49 (0)69 / 272279-0 Mo - Fr 9.00 - 17.00
Email: info@decor-walther.de
Fax: +49 (0)69 / 272279-27
Manager: Maiken Walther; Henry Walther
Rechtbank van Koophandel: Lokale rechtbank Frankfurt am Main
Registratienummer: HRB 31609
BTW-identificatienr: DE 114.138.209

Online geschillenbeslechting

Platform van de Europese Commissie voor onlinegeschillenbeslechting: https://www.ec.europa.eu/consumers/odr

Aansprakelijkheid voor de inhoud
De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als serviceaanbieder zijn we conform § 7 alinea 1 TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud op deze pagina's volgens de algemene wetgeving. Conform §§ tot 10 TMG zijn wij als serviceaanbieder echter niet verplicht om doorgegeven op opgeslagen informatie van derden te controleren of onderzoek te doen naar omstandigheden die wijzen op onrechtmatige activiteiten. Verplichtingen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven hierdoor onberoerd. Een aansprakelijkheid hiervoor is echter pas mogelijk vanaf het moment van kennis van een concrete inbreuk. Bij het bekend worden van betreffende inbreuken zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe website van derden waarvan we geen invloed hebben op de inhoud. Daardoor kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites. De aanbieder of beheerder van de pagina's is altijd verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt gelinkt. De gelinkte pagina's worden op het moment van het aanbrengen van de link gecontroleerd op mogelijke rechtsinbreuken. Onrechtmatige inhoud was op het moment van de link niet herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte sites is echter niet uitvoerbaar zonder concrete aanwijzing van een inbreuk. Bij het bekend worden van inbreuken zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
De door de paginabeheerder opgestelde inhoud en werken op deze pagina vallen onder het Duitse auteursrecht. De verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en op welke manier ook gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht vereist schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. de beheerder. Downloads en kopieën van deze pagina zijn uitsluitend toegestaan voor privé-, niet-commercieel gebruik. Indien de inhoud op deze pagina niet is opgesteld door de beheerder, zijn de auteursrechten van derden nageleefd. In het bijzonder wordt inhoud van derden als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een inbreuk op het auteursrecht opmerken, verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Bij het bekend worden van inbreuken zullen we dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.