Version: 1.35

Es ist ein Fehler aufgetreten

Privacy van gegevens /Privacy van gegevens

De beheerder van deze pagina's vindt de bescherming van uw persoonsgegevens heel belangrijk. We behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming evenals deze privacyverklaring.

Het gebruik van onze website is over het algemeen mogelijk zonder opgave van persoonsgegevens. Voor zover op onze pagina's persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, vindt dit, zover mogelijk, steeds op vrijwillige basis plaats. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet doorgegeven aan derden.

We wijzen u erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij e-mailcommunicatie) beveiligingslekken kan bevatten. Een volLEDige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Cookies

De internetpagina's gebruiken gedeeltelijk zogenaamde cookies. Cookies brengen geen schade aan uw computer aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe ons aanbod gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaats en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘session cookies’. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen, tot u ze verwijdert. Door deze cookies kunnen we uw browser bij het volgende bezoek weer herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies uitsluitend per geval toestaan, de aanname van cookies in bepaalde gevallen of over het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Server log files

De provider van de pagina's verzamelt en registreert automatisch informatie in zogenaamde server log files, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  ;
 • browsertype/browserversie
 • ;
 • gebruikt besturingssysteem
 • ;
 • referrer-URL
 • ;
 • hostname van de computer
 • ;
 • tijdstip van de serveraanvraag


Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan bepaalde personen. Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. We houden ons het recht voor deze gegevens achteraf te controleren, als we concrete aanwijzingen hebben van een onrechtmatig gebruik.

Contactformulier

Als u aanvragen bij ons doet via het contactformulier, wordt uw informatie uit het aanvraagformulier inclusief de door u daar aangegeven contactgegevens bij ons opgeslagen voor het verwerken van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. Deze gegevens geven wij niet zonder toestemming door.

Nieuwsbriefgegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig en informatie die het voor ons mogelijk maakt om te controleren of u de eigenaar van het aangegeven e-mailadres bent en akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen andere gegevens geregistreerd. Deze gegevens gebruiken we uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en we geven deze niet door aan derden.

De gegeven toestemming voor het opslaan van de gegevens, van het e-mailadres en van het gebruik daarvoor voor het versturen van de nieuwsbrief, kunt u op elk moment herroepen via de “Uitschrijven”-link in de nieuwsbrief.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics gebruikt zgn. "cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen aan een server van Google in de USA overgedragen en daar opgeslagen.

Bij activering van de IP-anonimisatie op deze website wordt uw IP-adres door Google echter vooraf ingekort binnen een lidstaat van de Europese unie of een andere land dat deelneemt aan het Akkoord inzake de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volLEDige IP-adres overgedragen aan een server van Google in de USA en daar ingekort, In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de website-activiteiten samen te stellen en om verdere diensten verbonden met het websitegebruik en internetgebruik te vervullen voor de websitebeheerder. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door een bijbehorende instelling in uw browser-software; we wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volLEDige omvang kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie verzamelde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google evenals de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en installeren die op de volgende link verkrijgbaar is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Privacyverklaring voor het gebruik van Facebook plug-ins (Like-Button)

Op onze pagina's zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook, aanbieder Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, geïntegreerd. De Facebook plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de "Like-button" ("Vind ik leuk") op onze pagina. Een overzicht van de Facebook plug-ins vindt u hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Als u onze pagina's bezoekt, wordt via de plug-in een directe verbinding gevormd tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u met uw IP-adres onze pagina heeft bezocht. Als u op de Facebook “Like-button” klikt terwijl u bent ingelogd in uw Facebook-account, kunt u een link naar de inhoud van onze pagina's op uw Facebook-profiel plaatsen. Daardoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina's toewijzen aan uw gebruikersaccount. We wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en hun gebruik door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op http://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze pagina's kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit uw Facebook-gebruikersaccount uit.

Privacyverklaring voor het gebruik van Twitter

Op onze pagina's zijn functies van de dienst Twitter opgenomen. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie ‘Re-tweet’ worden de door u bezochte websites gekoppeld aan uw Twitter-account en bekendgemaakt bij andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens overgedragen aan Twitter. We wijzen u erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de overgedragen gegevens en hun gebruik door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op http://twitter.com/privacy.

Uw privacy-instellingen bij Twitter kunt u wijzigen in de accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google +1

Onze pagina's gebruiken functies van Google +1. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Registratie en doorgave van informatie: Met behulp van de Google +1-knop kunt u informatie wereldwijd openbaar maken. Via de Google +1-knop ontvangen u en andere gebruikers persoonlijke inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u heeft gegeven voor een inhoud +1, alsook informatie over de pagina die u bekeek bij het klikken op +1. Uw +1 kan als aanwijzing samen met uw profielnaam en uw foto worden weergegeven in Google-diensten, zoals ziekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en weergaven op het internet. Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de Google-diensten te verbeteren voor u en anderen. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat minimaal de voor het profiel geselecteerde naam moet bevatten. Deze naam wordt bij alle Google-diensten gebruikt. In veel gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u bij het delen van inhoud via uw Google-account heeft gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of via andere identificerende informatie over u beschikken.

Gebruik van de geregistreerde informatie: Naast de boven uitgelegde gebruiksdoeleinden wordt de door u geleverde informatie volgens de geldende Google-privacybepalingen gebruikt. Google publiceert mogelijk samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van gebruikers of geeft deze door aan gebruikers en partners, zoals publishers, adverteerders of aangesloten websites.

Privacyverklaring voor het gebruik van Pinterest

Op onze pagina's gebruiken we social plug-ins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt geëxploiteerd door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA ("Pinterest"). Als u een pagina opent die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van Pinterest. De plug-in geeft daarbij protocolgegevens door aan de server van Pinterest in de USA. Deze protocolgegevens bevatten mogelijk uw IP-adres, het adres van de bezochte websites die eveneens Pinterest-functies bevatten, soort en instellingen van de browser, datum en tijdstip van het openen, uw gebruikswijze van Pinterest en cookies.

Meer informatie over doel, omvang en verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Pinterest en uw rechten en mogelijkheden voor het beschermen van uw privésfeer vindt u in de privacy-aanwijzingen van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Informatie, verwijdering, blokkering

U heeft op elk moment het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en de ontvangers en het doel van de gegevensverwerking evenals recht op rectificatie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hiervoor en voor overige vragen betreffende persoonsgegevens kunt u op elk moment contact opnemen met het adres dat is aangegeven in het impressum.

Verzet tegen reclamemails

Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht openbaar gemaakte contactgegevens voor het toesturen van niet nadrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal, wordt hierbij bestreden. De beheerder van de pagina’s behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld door spammails.

Broninformatie: eRecht24